Caritas Pomagam bliźniemu

Organizacja Pożytku Publicznego Caritas “Pomagam bliźniemu” KRS 0000274950

Nasza działalność

Celem Organizacji Pożytku Publicznego Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU” jest działalność charytatywna prowadzona dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci. Tym właśnie zajmujemy się na co dzień. Korzystając z ofiar darczyńców i z ofiarowanego 1% podatku pomagamy na terenie całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej tym, którym nie powiodło się w życiu.

U góry znajdują się informacje o placówkach prowadzonych przez naszą Caritas. Kliknięcie na nie poprowadzi Państwa do opisu konkretnego dzieła, abyście wiedzieli, co robimy i na co wykorzystamy każdą ofiarę i każdy jeden procent. To wszystko jest możliwe dzięki Wam, drodzy Darczyńcy, dzięki Waszej ofiarności. W pasku na górze znajdą Państwo link do informacji, w jaki sposób można przekazać nam swój 1% podatku, dzięki któremu kolejny potrzebujący otrzyma pomoc. Każda złotówka jest ważna i żadna nie zostanie zmarnowana.

Przekazanie 1 procenta podatku to bezpieczna darowizna, ponieważ podlega szczegółowemu rozliczeniu (można je pobrać z naszej strony). Ofiarując nam swój 1% (który i tak jest pobierany, więc nic nas nie kosztuje) mają Państwo pewność, że skorzystają z niego – jak w ubiegłym roku – chorzy, dzieci z ubogich rodzin, ofiary nieszczęść, biedni i porzuceni… Do zadań OPP Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU” należy w szczególności prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności rodzin, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów i ofiar klęsk żywiołowych.

Możecie Państwo włączyć się w naszą codzienną pomoc przez ofiarowanie naszej OPP jednego procenta podatku: pobierając nasz program do rozliczeń lub po prostu wpisując nasz numer KRS 0000274950 Caritas „Pomagam Bliźniemu” w swój PIT.

© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk