Caritas Pomagam bliźniemu

Organizacja Pożytku Publicznego Caritas “Pomagam bliźniemu” KRS 0000274950

Pobierz darmowy program do rozliczeń:

Wypełnij PIT

 

JAK PRZEKAZAĆ JEDEN PROCENT PODATKU?

Najłatwiej można to zrobić pobierając nasz program do rozliczeń, który sam odpowiednio wypełni PIT. Można też wypełnić PIT online. Jednak jeśli ktoś chce lub musi wypełniać PIT „na piechotę”, niżej piszemy, jak.

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wystarczy w te pozycje wpisać nazwę naszej Organizacji Pożytku Publicznego i numer KRS:

Caritas „Pomagam Bliźniemu” KRS 0000274950.

Podatnik przekazujący jeden procent podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres oraz cel szczegółowy na jaki przekazuje 1% podatku), jest to informacja dla organizacji pożytku publicznego, którą to urząd skarbowy przekaże. Zgodę na przekazanie tej informacji podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 w PIT-28, poz. 310 w PIT-36, poz. 110 w PIT-36L, poz. 129 w PIT-37, poz. 63 w PIT-38).

Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 1% podatku należnego na rzecz jednej, wybranej i wskazanej przez podatnika w PIT rocznym, organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z 1% podatku. Przekazywana kwota stanowi równowartość 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Uwaga: Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. Przy oczywistych omyłkach w nazwie urzędy skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji albo wzywać do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansów). Mogą jednak tego nie zrobić. Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji.Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie (po 30 kwietnia) nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk